System biblioteczny

Wyszukiwanie i wypożyczanie

KOD/IS*N:

Przy ręcznym wpisywaniu ośmiocyfrowego
numeru ISSN, poprzedź go zerem

Tytuł:
Autor:
Wydanie:

Miejsce:
Rok:
Wydawnictwo: