System biblioteczny

Wypożyczanie książki

Stosowanie przepisów prawa pracy w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego. Część 4: Odpowiedzialność materialna pracowników

Gerard Bieniek (T1/2/3)

Wydawnictwo "Biblioteczka Pracownica"
Warszawa 1991

Książka w dostępna