System biblioteczny

Wypożyczanie książki

Ciepłownictwo. Restrukturyzacja przedsiębiorstw energetyki cieplnej

Jerzy Socha (T2/4/3)

Wydawnictwo MUNICIPIUM S.A.
Warszawa 1994

Książka w dostępna