System biblioteczny

Wypożyczanie książki

Dywersja niemiecka i zbrodnie hitlerowskie w Bydgoszczy na tle wydarzeń w dniu 3 IX 1939

Edward Serwański (T1/2/3)

Wydanie 2 (poprawione i uzupełnione)

Wydawnictwo Poznańskie
Poznań 1984
ISBN-13: 9788321004600
ISBN-10: 8321004601

Książka w dostępna