System biblioteczny

Wypożyczanie książki

Zbrodnia i kara

Fiodor Dostojewski (JK/2/6)

Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Wrocław 1987
ISBN-13: 9788304021587
ISBN-10: 8304021587
ISSN-13: 9770406063008
ISSN-10: 04060636

Książka w dostępna