System biblioteczny

Wypożyczanie książki

Podstawowe wiadomości z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego

Danuta Ostaszewska ; Jolanta Tambor (HOL/6/1)

Wydanie 3 (poprawione)

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Katowice 1997
ISSN-13: 9770239643002
ISSN-10: 02396432

Książka wypożyczona